сряда, 22 октомври 2014 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане на Профила на купувача в ЦДГ 129 "Приказен свят", съгласно чл. 22г от Закона за обществените поръчки.